Nieruchomości

  • badanie stanu prawnego nieruchomości;
  • rozgraniczenia nieruchomości;
  • postępowania wieczystoksięgowe;
  • najem i dzierżawa;
  • obsługa wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych;
  • obsługa prawna obrotu nieruchomościami;
  • sprawy o zniesienie współwłasności;
  • zasiedzenie nieruchomości.