Prawo Administracyjne

  • sporządzanie wniosków i podań w sprawach przed organami administracji publicznej,
  • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych,
  • sporządzanie skarg do sądów administracyjnych,
  • prowadzenie postępowań w sprawach pozwoleń, koncesji, zezwleń
  • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych