Prawo Gospodarcze

  • przygotowywanie umów zawieranych między podmiotami gospodarczymi;
  • przygotowywanie i analiza: dokumentów, umów, uchwał, regulaminów, ogólnych warunków umów, ogólnych warunków ubezpieczenia;
  • obsługa prawna przedsiębiorców, spółek prawa handlowego;
  • KRS