Prawo Pracy

  • obsługa prawna pracodawców i pracowników;
  • ustalenie istnienia stosunku pracy;
  • sporządzanie wypowiedzeń stosunku pracy;
  • ustalenie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy;
  • przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy;
  • roszczenia o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy;
  • odszkodowania z tytułu dyskryminacji lub mobbingu.

Sprawy przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych