Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Kowalski

Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Kowalski

Profesjonalna Pomoc Prawna

Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Krakowie prowadzona przez radcę prawnego Macieja Kowalskiego świadczy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych przy zachowaniu najwyższej staranności wynikającej z wiedzy prawniczej oraz zasad etyki radcy prawnego.

Mając na względzie przede wszystkim interes reprezentowanego Klienta, każda sprawa jest analizowana pod względem najkorzystniejszego rozwiązania. Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.

Kancelaria ma bogate doświadczenie procesowe. Radca prawny reprezentuje Klientów w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, administracyjnych, prawa pracy oraz w sprawach odszkodowawczych.

W ramach Kancelarii bezwzględnie przestrzegany jest obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej. Obowiązek ten dotyczy wszystkiego, o czym radca prawny dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej i nie podlega ograniczeniu w czasie.

Kancelaria obejmuje swoim zasięgiem w szczególności województwo Małopolskie, Śląskie, Świętokrzyskie i Podkarpackie, ale istnieje możliwość udzielenia pomocy prawnej na terenie całego kraju.

 • reprezentacja przed sądami
 • pisma procesowe
 • porady prawne
 • opinie prawne
 • umowy

więcej...

 • sprawy o zapłatę
 • odszkodowania i zadośćuczynienia
 • zobowiązania umowne
 • ochrona konsumenta
 • ochrona własności i posiadania
 • spadki i dziedziczenie

więcej...

 • rozwód i separacja
 • alimenty
 • władza rodzicielska
 • kontakty z dzieckiem
 • ustroje majątkowe małżeńskie

więcej...

 • ustalenie stosunku pracy
 • wypowiedzenie umowy o pracę
 • rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
 • dyskryminacja
 • mobbing

więcej...

 • umowy gospodarcze
 • obsługa prawna przedsiębiorców
 • spory przed sądami gospodarczymi
 • dochodzenie należności

więcej...

 • reprezentacja przed organami i urzędami
 • odwołania od decyzji
 • skargi do sądów administracyjnych
 • sprawy przed sądami administracyjnymi

więcej...

 • księgi wieczyste i hipoteka
 • obrót nieruchomościami
 • najem i dzierżawa
 • współwłasność
 • zasiedzenie

więcej...