Radca Prawny

Radca Prawny Maciej Kowalski

Radca Prawny Maciej Kowalski

Radca prawny Maciej Kowalski ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze i administracyjne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2011 r.

Odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie w latach 2012-2014. W jej trakcie współpracował z serwisem internetowej obsługi prawnej oraz kancelariami radców prawnych.

Od 2015 r. prowadzi własną praktykę. Wielokrotnie występował przed sądami powszechnymi wszystkich instancji reprezentując klientów w sprawach cywilnych, zwłaszcza z zakresu odszkodowań komunikacyjnych, błędów medycznych, wypadków przy pracy.

Posiada także bogate doświadczenie procesowe w innych dziedzinach prawa, w szczególności prawa rodzinnego, rzeczowego, gospodarczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W kręgu jego zainteresowań pozostaje również prawo administracyjne.