Nieruchomości

  • badanie stanu prawnego nieruchomości;

  • rozgraniczenia nieruchomości;

  • postępowania wieczystoksięgowe;

  • najem i dzierżawa;

  • obsługa wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych;

  • obsługa prawna obrotu nieruchomościami;

  • sprawy o zniesienie współwłasności;

  • zasiedzenie nieruchomości.