Prawo Rodzinne

Sprawy rodzinne mają szczególny charakter. Nierzadko w grę wchodzą emocje, zadawnione konflikty i wzajemne pretensje.

W takich sytuacjach pomoc radcy prawnego może okazać się szczególnie potrzebna. Radca prawny powinien przede wszystkim rozpoznać źródło problemu i reprezentować Klienta z najwyższą starannością, dbając, aby interes Klienta był zabezpieczony niezależnie od często ujawniających się na sali rozpraw negatywnych emocji, często po obu stronach procesu. Radca prawny musi ponadto mieć na uwadze, że prawo rodzinne zawsze na pierwszym miejscu stawia dobro dziecka, a to może być zagrożone zwłaszcza w sprawach o rozwód, władzę rodzicielską, czy ustalenie kontaktów z dzieckiem.

Prawo rodzinne to także trudne, często skomplikowane sprawy między małżonkami dotyczące podziału wspólnego majątku po rozwodzie, ustanowienia rozdzielności majątkowej, kwestii odpowiedzialności za zobowiązania dotyczące wspólnego majątku, nakładów poniesionych przez małżonków na majątek wspólny lub odrębny jednego z nich.

Sprawy rodzinne to również sprawy o alimenty na dzieci, a także między małżonkami lub dzieci względem rodziców. W sprawach tych konieczne jest dowodzenie wielu okoliczności, w szczególności sytuacji majątkowej, możliwości zarobkowych zobowiązanego oraz potrzeb finansowych uprawnionego. Niejednokrotnie dochodzi sytuacji, gdy jedna ze stron wnosi o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, twierdząc, że uprawniony może już utrzymać się samodzielnie lub nie znajduje się już w niedostatku.

Reprezentacja na rozprawie przez radcę prawnego lub zasięgnięcie jego opinii czy porady prawnej może często zdecydować powodzeniu procesu.

Sprawy Rodzinne:

  • wspólność ustawowa małżeńska: odpowiedzialność za długi małżonka, rozdzielność majątkowa,

  • intercyzy małżeńskie;

  • rozwód, separacja;

  • ustalenie pochodzenia dziecka (macierzyństwo, ojcostwo);

  • władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem;

  • zarząd majątkiem dziecka;

  • alimenty na dziecko i między małżonkami.