Prawo Administracyjne

  • sporządzanie wniosków i podań w sprawach przed organami administracji publicznej,

  • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych,

  • sporządzanie skarg do sądów administracyjnych,

  • prowadzenie postępowań w sprawach pozwoleń, koncesji, zezwleń

  • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych